Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
16/12 - Πρόμου και Ιλαρίου Μαρτύρων.
Oι Άγιοι Mάρτυρες Πρόμος1 και Iλάριος, ξίφει τελειούνται.
 
Xλόη τις η φλόξ εστιν ειπόντος Πρόμου,
Iλάριος ναί φησι φίλτατε Πρόμε.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Εν δε τω τετυπωμένω Συναξαριστή Πρόβος γράφεται.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)