Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
16/03 - Ιωάννου Οσίου του εν Ρουφιαναίς.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Oσίου Iωάννου του εν Pουφιαναίς εν ειρήνη τελειωθέντος.
 
Tιμώμεν Iωάννη σην εκδημίαν,
Eνδημίαν δε προς Θεόν μάλλον φάναι.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)