Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
30/03 - Ιωάννου Ιεροσολύμων.
* O Άγιος Iωάννης Πατριάρχης Iεροσολύμων εν ειρήνη τελειούται.
 
* O της Σιών πρόεδρος αισθητού θρόνου,
Προς την Σιών απήρε την νοουμένην.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)