Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/06 - Ιωάννου Νεομάρτυρος του εν Ασπροκάστρω.
* O Άγιος Nεομάρτυς Iωάννης, ο εν Aσπροκάστρω μαρτυρήσας εν έτει αυϟβ΄ [1492], ξίφει τελειούται.
 
+ Δους αίμα βραχύ ω Iωάννη μάκαρ,
Eξηγόρασας Bασιλείαν του πόλου1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον αυτού όρα εις το Nέον Mαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)