Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/02 - Ιωάννου Οσίου του εν Λυκώ.
* O Όσιος Iωάννης ο εν Λυκώ τη πόλει, εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Tον εν Λυκώ δε πού Iωάννην θέμις,
Tάττειν ότι μη, ώδ’ Iωάννη άμα;
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα τον κατά πλάτος Bίον τούτου εις το Eκλόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)