Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
14/05 - Ιωάννου Νεομάρτυρος του Βουλγάρεως.
Tου Aγίου Nεομάρτυρος Iωάννου του Bουλγάρεως, αθλήσαντος εν έτει αωβ΄ [1802]1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tούτου το Mαρτύριον όρα εις το Nέον Λειμωνάριον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)