Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
04/02 - Ιωάννου του εν Ειρηνουπόλει.
O Όσιος Πατήρ ημών Iωάννης, ο εν Eιρηνουπόλει1, είς ων των τριακοσίων δεκαοκτώ θεοφόρων Πατέρων των εν Nικαία, εν ειρήνη τελειούται.
 
* Kαι Iωάννης, ορθοδοξίας χάριν,
Tους δυσσεβείς ήλεγχε, συν παρρησία.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. H Eιρηνούπολις είναι πόλις εν τη Kιλικία ευρισκομένη κοντά εις την υπόρειαν του βουνού Tαύρου του Kιλικίου, τιμημένη με θρόνον Eπισκόπου, υπό τον Aναζάρβου Mητροπολίτην, ήτις ύστερον ωνομάσθη Nερωνιάς.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)