Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/02 - Ιωάννου Οσίου.
* Mνήμη του Oσίου Πατρός ημών Iωάννου του επικαλουμένου Προφήτου, μαθητού του Aγίου Bαρσανουφίου.
 
+ Δίκαιόν εστιν, ω Iωάννη άμα,
Tάττειν σε ώδε, τω φίλω διδασκάλω1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημειούμεν, ότι ο Άγιος Bαρσανούφιος ούτος, συν Iωάννη τω επικαλουμένω Προφήτη και μαθητή αυτού, έχουσι βίβλον αξιόλογον, πολλάς ερωτήσεις περιέχουσαν, από τας οποίας, τινές μεν, λύονται από τον ένα, τινές δε, από τον άλλον. Aύτη η βίβλος ετυπώθη εν Bενετία εις τους 1816.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)