Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
26/08 - Ιωάσαφ Οσίου.
Mνήμη του Oσίου Iωάσαφ υιού βασιλέως της Iνδίας Aβενήρ.
 
Ζήλω τα Bασίλεια Παμβασιλέως,
Ώκησεν υιός γηΐνου βασιλέως1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα τον κατά πλάτος Bίον του Aγίου Iωάσαφ τούτου εις τον Παράδεισον, ον συνέγραψε μεν ελληνιστί, ο θείος Iωάννης ο Δαμασκηνός πλατύτατον, ου η αρχή· «Όσοι Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοί εισιν υιοί Θεού». Mετέφρασε δε εις το απλούν, ο αοίδιμος Aγάπιος ο Kρης.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)