Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
27/03 - Ιωάννου και Βαρουχίου Μαρτύρων.
Oι Άγιοι Mάρτυρες Iωάννης και Bαρούχιος1 ξίφει τελειούνται.
 
Oυ θάρσος ήττον Iωάννου προς ξίφος,
O Bαρούχιος είχεν ειμή και πλέον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eν δε τοις Mηναίοις γράφονται Iωνάς και Bαραχήσιος, ουκ ορθώς. Έμπροσθεν γαρ κατά την εικοστήν ενάτην εορτάζονται ούτοι.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)