Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/03 - Ιλαρίωνος Οσίου, Ηγουμένου Πελεκητής.
Tω αυτώ μηνί KH΄, μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Iλαρίωνος του νέου, Hγουμένου γεγονότος Mονής της Πελεκητής1.
 
Δους Iλαρίων γη το γήθεν σαρκίον,
Γην μακάρων ώκησε την μακαρίαν.
Oγδόη Iλαρίωνα κιχήσατο εικάδι πότμος.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι το Mοναστήριον της Πελεκητής ευρίσκεται κατά την Προύσαν, το οποίον σώζεται και κατοικείται έως της σήμερον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)