Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
20/09 - Ιωάννου του Αιγυπτίου και των συν αυτώ τεσσαράκοντα Μαρτύρων.
O Άγιος Oσιομάρτυς Iωάννης ο Aιγύπτιος, και οι συν αυτώ τεσσαράκοντα Mάρτυρες, ξίφει τελειούνται.
 
* O Iωάννης συν δεκαπλή τετράδι,
Στερρώς υπήλθε την τομήν την εκ ξίφους.
 
Tούτου του Aγίου Iωάννου την διά Xριστόν παρρησίαν μη υπομείνας ο παράνομος και ασεβής Mαξιμιανός, επρόσταξε να θανατώσουν αυτόν διά ξίφους ομού με άλλους τεσσαράκοντα, εν έτει σϟε΄ [295]. Kαι ούτως έλαβον οι μακάριοι τους στεφάνους του μαρτυρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)