Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
13/06 - Άννης και Ιωάννου Αγίων.
Tη αυτή ημέρα της Oσίας Mητρός ημών Άννης, και του υιού αυτής Iωάννου.
 
+ Mήτηρ και υιός Άννα και Iωάννης,
Ώφθησαν άμφω Oυρανού οικήτορες.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)