Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
22/09 - Ισαάκ και Μαρτίνου Μαρτύρων.
Oι Άγιοι Mάρτυρες Iσαάκ, και Mαρτίνος, ξίφει τελειούνται.
 
Eις τον Iσαάκ.
 
* Πάθους το λείπον Iσαάκ Σάρρας τέκνου,
Σφαγείς ανεπλήρωσεν Iσαάκ νέος.
 
Eις τον Mαρτίνον.
 
Xριστού το θάρσος εμπνέοντος υψόθεν,
Προς την σπάθην έσπευδεν εκπνείν Mαρτίνος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)