Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
22/06 - Ιουλιανής και Σατορνίνου Μαρτύρων.
* H Aγία Mάρτυς Iουλιανή, και Σατορνίνος ο υιός αυτής, πυρί τελειούνται.
 
* Ιουλιανήν και το ταύτης παιδίον,
Ίουλον ανθούν άρτι πυρ καταφλέγει.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)