Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
23/09 - Ιωάννου Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Iωάννης ξίφει τελειούται.
 
Έχθραν πλάνη θείς και σφαγείς Iωάννης,
Σφάττει τον εχθρόν, και συν αυτώ την πλάνην.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)