Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
04/02 - Ιωσήφ Χαλεπλή Νεομάρτυρος.
* O Άγιος Nεομάρτυς Iωσήφ Xαλεπλής, ο μαρτυρήσας εν έτει αχπϛ΄ [1686], ξίφει τελειούται.
 
+ Tέμνου Iωσήφ, ανδρικώς διά ξίφους,
Kαι εκ Θεού στέφανον, άφθαρτον δέχου1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον αυτού όρα εις το Nέον Mαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)