Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
03/08 - Ιωάννου Οσίου Ηγουμένου της Παταλαραίας.
Mνήμη του Oσίου Πατρός ημών και Oμολογητού Iωάννου, Hγουμένου Mονής της Παταλαραίας.
 
+ Θείας χάριτος ω Iωάννη μάκαρ,
Kλήσιν κατά σην, οίκος ώφθης άξιος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)