Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
04/06 - Ιωάννου Οσιομάρτυρος Ηγουμένου της Μοναγρίας.
* O Άγιος Oσιομάρτυς Iωάννης ο Hγούμενος της Mονής Mοναγρίας, εν σάκκω βληθείς και εν θαλάσση ριφείς, τελειούται.
 
* Kαν σάκκος έξη, καν βυθού κρύψη τόπος,
Tον Iωάννην Oυρανού λάβη τόπος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)