Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
31/01 - Διοδώρου Μάρτυρος.
O Άγιος Μάρτυς Διόδωρος, εν καμίνω βληθείς, τελειούται.
 
Eν τη καμίνω και το του πόνου στέφος,
Eίσελθε Διόδωρε Μάρτυς και στέφου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)