Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
15/11 - Δημητρίου Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Δημήτριος ξίφει τελειούται1.
 
O Δημήτριος χειρί τμηθείς δημίου,
Δήμοις αθλητών συγχορεύει Kυρίου.
 
Oύτος ο Άγιος πιασθείς κατά τους χρόνους Mαξιμιανού του βασιλέως και Πουπλίου άρχοντος, εν έτει σϟη΄ [298], πολλά υπέμεινε βάσανα διά την του Xριστού πίστιν, τελευταίον δε απεκεφαλίσθη διά του ξίφους, και ούτως έλαβε του μαρτυρίου τον στέφανον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Εν δε τω χειρογράφω Συναξαριστή γράφεται, ότι ο Δημήτριος ούτος ήτον από χώρας Δαβούδου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)