Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
20/11 - Θέκλης, Βαουθάς, και Δεναχίδος Μαρτύρων.
Αι Άγιαι παρθένοι Θέκλα, Bαουθά, και Δεναχίς, ξίφει τελειούνται.
 
Θέκλαν Bαουθάν Δεναχίδα παρθένους,
Άθλος ξίφους έδειξεν αθλοπαρθένους.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)