Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/08 - Διομήδους και Λαυρεντίου Μαρτύρων.
Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Διομήδους και Λαυρεντίου, πλατάνω προσδεθέντων και τοξευθέντων, και ούτω τελειωθέντων.
 
Διττοίς αθληταίς προσδεθείσι πλατάνω,
Tαθέντα τόξα, πλατάνου κενοί ψόφοι.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)