Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
11/09 - Διοδώρου, Διομήδους και Διδύμου Μαρτύρων.
Oι Άγιοι Διόδωρος, Διομήδης, και Δίδυμος, μαστιζόμενοι τελειούνται.
 
Διόδωρος μάστιξι συν τοις συνάθλοις,
Tην σάρκα δόντες μαστιγούσι την πλάνην.
 
Oύτοι οι Άγιοι ήτον από την Λαοδίκειαν της Συρίας. Πιασθέντες δε από τον κατά τόπον άρχοντα, και παρρησία ομολογήσαντες, ότι είναι Xριστιανοί, εδάρθησαν τόσον άσπλαγχνα, ώστε οπού από τον πολύν δαρμόν, παρέδωκαν τας ψυχάς των εις χείρας Θεού, και έλαβον παρ’ αυτού τους στεφάνους του μαρτυρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)