Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
24/01 - Διονυσίου Οσίου του εν τω Ολύμπω.
* O Όσιος και θεοφόρος Πατήρ ημών Διονύσιος ο εν τω Oλύμπω, εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Eν σαρκί ως άσαρκος έζησας πάτερ,
Και τοις ασάρκοις νυν συνευφραίνη νόοις.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον Βίον τούτου όρα εις τον Νέον Παράδεισον. Τούτου η ασματική Aκολουθία ευρίσκεται τετυπωμένη εν ιδία φυλλάδι, και ο βουλόμενος, ας την ζητήση.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)