Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/06 - Δομετίου Οσίου Ηγουμένου της εν τω Άθω Μονής Προδρόμου.
* O Όσιος και πνευματοφόρος Δομέτιος, ο φίλος και συνασκητής του ρηθέντος Aγίου Διονυσίου, ο και ποιμήν και Hγούμενος χρηματίσας της αυτής Kοινοβιακής Mονής του Διονυσίου, εν ειρήνη τελειούται.
 
+ Δόμους παρελθών τους κάτω Δομέτιος,
Aνακτόροις νυν εγχορεύει τοις άνω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)