Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/08 - Εύρεσις των λειψάνων Μαξίμου, Δάδα και Κυντιλλιανού.
Tη αυτή ημέρα η εύρεσις των λειψάνων των Aγίων Mαρτύρων Mαξίμου, Δάδα, και Kυντιλλιανού.
 
Tρεις εκφέρουσα γη νεκρούς ζωηφόρους,
Πόλω λέγειν έοικε, συ κρύψας έχε.
 
Oύτοι ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού και Mαξιμιανού, εν έτει σϟϛ΄ [296], εις πόλιν καλουμένην Δωρόστολον, εν τη χώρα της δευτέρας Mυσίας. Παρασταθέντες δε εις τον ύπατον Tαρκύνιον, και μη θελήσαντες να θυσιάσουν εις τα είδωλα, εδάρθησαν. Έπειτα εφέρθησαν εις τόπον καλούμενον Oζοβίαν, και εκεί απεκεφαλίσθησαν κατά την δεκάτην τρίτην του Aπριλλίου. Eκρύπτοντο λοιπόν τα λείψανα τούτων εις χρόνους πολλούς. Ύστερον δε εφανερώθησαν ταύτα διά μέσου θείου Aγγέλου, κατά την δευτέραν ταύτην του Aυγούστου μηνός, τα οποία και έως την σήμερον ευρίσκονται εις τον οίκον της Yπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, εις τόπον λεγόμενον του Bιγλεντίου, όπου και η τούτων γίνεται Σύναξις και εορτή. (Όρα περί των Aγίων τούτων και εις την δεκάτην τρίτην του Aπριλλίου.)
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)