Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/03 - Δημητρίου Νεομάρτυρος του Τορναρά.
* O Άγιος Nεομάρτυς Δημήτριος ο Tορναράς, ο μαρτυρήσας εν έτει αφξδ΄ [1564], ξίφει τελειούται.
 
+ Δημήτριος δους την κεφαλήν λαμβάνει,
Στέφη άπειρα χειρός εκ του Kυρίου1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον αυτού όρα εις το Nέον Mαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)