Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/07 - Εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων των συν τη Λουκία και τω Ρήξω.
[Ανατόλιος Μάρτυς ο συν τη Λουκία, Αντωνίνος Μάρτυς ο συν τη Λουκία, Άπαμος Μάρτυς ο συν τη Λουκία, Απολλώνιος Μάρτυς ο συν τη Λουκία, Βίκτωρ Μάρτυς ο συν τη Λουκία, Διόδωρος Μάρτυς ο συν τη Λουκία, Δίων Μάρτυς ο συν τη Λουκία, Κοττύιος Μάρτυς ο συν τη Λουκία, Λυκίας Μάρτυς ο συν τη Λουκία, Νέας Μάρτυς ο συν τη Λουκία, Όρωνος Μάρτυς ο συν τη Λουκία, Πάπικος Μάρτυς ο συν τη Λουκία, Παππιανός Μάρτυς ο συν τη Λουκία, Σάτυρος Μάρτυς ο συν τη Λουκία, Σερίνος Μάρτυς ο συν τη Λουκία]
* Oι Άγιοι εικοσιτέσσαρες Mάρτυρες, οι συν τη Λουκία και τω Pήξω μαρτυρήσαντες, ξίφει τελειούνται.
 
+ Eικάς τετάρτη Mαρτύρων έργον ξίφους,
Ώφθη υπέρ σού, Xριστέ δόξα Mαρτύρων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)