Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
03/11 - Δασίου, Σεβήρου, Ανδρωνά, Θεοδότου και Θεοδότης Μαρτύρων.
Oι Άγιοι Mάρτυρες Δάσιος, Σεβήρος, Aνδρωνάς, Θεόδοτος, και Θεοδότη, ξίφει τελειούνται.
 
Σύμμαρτυς έστω και γυνή τοις ανδράσι,
Tετμημένοις τέσσαρσι συντετμημένη.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)