Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
13/01 - Εγκαίνια της Μονής του Προφήτου Ηλιού του Βαθέος Ρύακος.
Τα εγκαίνια της Μονής του Προφήτου Ηλιού της καλουμένης του Βαθέος Pύακος1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. H Μονή αύτη ευρίσκεται κοντά εις την Τριγλίαν, ήτοι εις τα Μουντανία.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)