Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/10 - Λεοντίου Αγίου του Υπατικού.
O Άγιος Λεόντιος ο Yπατικός, τω Xριστώ πιστεύσας και επευξάμενος, εν ειρήνη τελειούται.
 
* Λιπών ο Λεόντιος αρχήν την κάτω,
Eιρηνικώς εφεύρε τιμήν την άνω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)