Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/10 - Λεοντίου του Φιλοσόφου.
* O Άγιος Λεόντιος ο Φιλόσοφος εν ειρήνη τελειούται.
 
* Συ και λογισμούς ζων νόθους ήγξας πάτερ,
Kαι συλλογισμών γνους τέχνην απηλλάγης.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)