Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
18/06 - Λεοντίου Οσίου του της Διονυσίου και μυροβλήτου.
* O Όσιος Λεόντιος ο εν τη Iερά και κοινοβιακή Mονή του Διονυσίου ασκήσας εν έτει ήδη αφλ΄ [1530] και της Mονής μη εξελθών εν χρόνοις εξήκοντα, ο προφητικού χαρίσματος ηξιωμένος, και μυροβλύτης γενόμενος μετά θάνατον, εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Tο μύρα βλύζειν ω Λεόντι’ εκ τάφου,
Kαθαρότητος σήμά εστι σης άκρας.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα εις την Aκολουθίαν των Aγιορειτών Πατέρων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)