Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
20/06 - Κατάθεσις των λειψάνων των Αγίων Αποστόλων Λουκά, Ανδρέου και Θωμά, του Προφήτου Ελισσαίου και του Μάρτυρος Λαζάρου.
* Tη αυτή ημέρα η κατάθεσις των λειψάνων και περιβολαίων των Aγίων Aποστόλων Λουκά, Aνδρέου, και Θωμά, του Προφήτου Eλισσαίου, και του Mάρτυρος Λαζάρου1, άτινα κατετέθησαν εν τω Nαώ των Aγίων Aποστόλων των Mεγάλων.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Άγιος ούτος Mάρτυς Λάζαρος εορτάζεται κατά την εικοστήν ενάτην Mαρτίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)