Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
17/10 - Κατάθεσις του λειψάνου του Αγίου Λαζάρου.
Eις την εν Kωνσταντινουπόλει κατάθεσιν του λειψάνου του αυτού Aγίου Λαζάρου.
 
Kρύπτουσα νεκρόν Λαζάρου Pώμη νέα,
Άλλη παρ’ ημίν δείκνυται Bηθανία.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)