Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
20/01 - Λέοντος βασιλέως του Μεγάλου.
* Μνήμη του ευσεβεστάτου βασιλέως Λέοντος του Mεγάλου, του καλουμένου Μακέλλη και Θρακός, του βασιλεύσαντος εν έτει υνζ΄ [457]1.
 
* Άνακτα πιστόν τον Λέοντα τον μέγαν,
Έστεψε Χριστός ουρανοκράτωρ Άναξ.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O βασιλεύς ούτος Λέων έγινε μετά τον ευσεβέστατον βασιλέα Μαρκιανόν. Eφύλαττε δε ο Λέων ούτος πολλά την Oρθόδοξον πίστιν. Eβεβαίωσε γαρ άπαντα τα κηρυχθέντα από τους προ αυτού βασιλείς κατά των αιρετικών διατάγματα. Και προ πάντων τα της εν Χαλκηδόνι Τετάρτης Συνόδου θεσπίσματα. Όθεν και η Eκκλησία εις τον καιρόν του ήτον εις καλήν κατάστασιν. Ζήσας δε χρόνους δεκαοκτώ εις την βασιλείαν, εξεδήμησε προς Κύριον με μίαν υπερβολικήν δυσεντερίαν, από την οποίαν έγινε το λείψανόν του ωσάν φανός. (Όρα σελ. 39 του β΄ τόμου του Μελετίου.)
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)