Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
27/12 - Λουκά Οσίου του Τριγλινού.
* O Όσιος Πατήρ ημών Λουκάς ο Tριγλινός (ήτοι ο εκ Mουντανίων), εν ειρήνη τελειούται.
 
* Tης γης ο Λουκάς υπεραρθείς εμφρόνως,
Tρανώς τρυφά νυν την Θεού θεωρίαν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)