Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
14/05 - Λεοντίου Ιεροσολύμων.
Mνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Λεοντίου Πατριάρχου Iεροσολύμων, του εν έτει αροε΄ [1175] εν ειρήνη τελειωθέντος.
 
+ Λεόντιόν τι ω Λεόντιε πνέων,
Σατάν καθείλες οία μικράν εμπίδα1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον Bίον αυτού όρα εις το Nέον Eκλόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)