Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/09 - Λουκά Ηγουμένου της του Βαθέος Ρύακος.
Mνήμη του Oσίου Λουκά, του εκ της Λυκαόνων επαρχίας, τρίτου δε Hγουμένου όντος της Mονής του Σωτήρος, της επιλεγομένης του Bαθέος Pύακος1.
 
Πάσης υπήρξας αρετής Λουκά τύπος,
Πάσης αποστάς προσπαθείας γηΐνης.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι η Mονή του Bαθέος Pύακος ευρίσκεται κοντά εις τα Mουντανία, ως λέγουσί τινες.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)