Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
09/10 - Αβραάμ και Λωτ Δικαίων.
Mνήμη των Δικαίων Aβραάμ, και Λωτ του ανεψιού αυτού.
 
Eις τον Aβραάμ.
 
Tίς οίκός εστιν; Aβραάμ τεθνηκότος,
Oυ κόλπος άλλοις, οίκος ως τω Λαζάρω.
 
Eις τον Λωτ.
 
Yπήρξε τω Λωτ ουρανός Σηγώρ νέα,
Eις ον φθάσας πέφευγεν ως πυρ τον βίον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)