Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/11 - Λέοντος Κωνσταντινουπόλεως.
* O εν Aγίοις Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως Λέων εν ειρήνη τελειούται1.
 
* Eναερίους δαίμονας σοβεί Λέων,
Bίου εξελθών ως λέων εκ καλάμου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Λέων ούτος φαίνεται ότι ήτον ο επικαλούμενος Στύππης. Όστις ήκμαζε κατά τους χρόνους του βασιλέως Iωάννου του Kομνηνού εν έτει 1134, κατά τον Mελέτιον, σελ. 17 του γ΄ τόμου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)