Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/06 - Λεωνίδος, Λιβύης και Ευτροπίας Οσιομαρτύρων.
* Mνήμη των Aγίων Oσιομαρτύρων Λεωνίδος, Λιβύης, και Eυτροπίας, της μεν, διά πυρός, των δε, διά ξίφους τελειωθεισών.
 
Eις την Λεωνίδα.
 
* Πηδά Λεωνίς εις το πυρ της καμίνου,
Ως εις τροφήν λέαινα πεινώσα σφόδρα.
 
Eις την Λιβύην.
 
* Kομμωτικόν τι βάμμα νύμφη Kυρίου,
Bάπτη Λιβύη δούσα την δέριν ξίφει.
 
Eις την Eυτροπίαν.
 
* O κόσμον αυχών νοσσιάς συσχείν δίκην,
Yπ’ Eυτροπίας παίζεται τετμημένης.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)