Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
10/11 - Καλλιωπίου Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Kαλλιώπιος ξίφει τελειούται.
 
Ξίφει τράχηλον Kαλλιώπιε κλίνας,
Kάλλος θεωρείς ακλινώς Θεού Λόγου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)