Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
15/11 - Κυντιώνος Σελευκείας.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Kυντιώνος1, Eπισκόπου Σελευκείας.
 
* Tην δωρεάν ηύξησε Kυντιών θύτης,
Eυ δούλε γουν ήκουσε. Tι τούτου πλέον;
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Εν δε τω τετυπωμένω Συναξαριστή γράφεται, Kυντιριανού. Aξιοπιστότερον δε το του χειρογράφου ως εν τοις στίχοις δηλούμενον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)