Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
08/01 - Κύρου Κωνσταντινουπόλεως.
Μνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Κύρου Aρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τελείται δε η αυτού Σύναξις και εορτή εν τη σεβασμία Μονή της Χώρας, και εν τη Μεγάλη Eκκλησία εν ημέρα Κυριακή1.
 
O σην μελίζων σάρκα Χριστέ μου Κύρος,
Σαρκός διαστάς σω παρίσταται θρόνω.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Κύρος ούτος ήτον επί Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου και εικονομάχου, του βασιλεύσαντος εν έτει ψμα΄ [741], επατριάρχευσε δε χρόνους έξ κατά τον Μελέτιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)