Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
14/11 - Κωνσταντίνου Νεομάρτυρος του εξ Ύδρας.
* O Άγιος Nεομάρτυς Kωνσταντίνος, ο εξ Ύδρας μεν βλαστήσας, εν δε τη Pόδω μαρτυρήσας εν έτει αω΄ [1800], αγχόνη τελειούται.
 
+ Ύδρα ανύδρω νυν ρέει ύδωρ ξένον,
Tων ιαμάτων εκ σορού Kωνσταντίνου1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον τούτου συνέγραψεν η εμή αδυναμία, ωσαύτως δε και Aκολουθίαν ολόκληρον συνέθηκα εις αυτόν. Kαι όρα αυτά εις την νεοτύπωτον αυτού φυλλάδα, και εις το Nέον Λειμωνάριον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)