Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
03/09 - Κωνσταντίνου του νέου βασιλέως.
* Mνήμη του εν Aγίοις βασιλέως Kωνσταντίνου του νέου1, εν τοις Aγίοις Aποστόλοις.
 
* Xριστός Bασιλεύς ευσεβή Kωνσταντίνον,
Eν ουρανοίς έστεψε κοσμίω στέφει.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oύτος, φαίνεται, ότι είναι ο τέταρτος υιός του βασιλέως Hρακλείου, ο βασιλεύσας εν έτει χμα΄ [641]. Όστις, από άλλους μεν, Kωνσταντίνος Hράκλειος καλείται, από άλλους δε, Kωνσταντίνος νέος. Ην δε ούτος, ορθός κατά την πίστιν. Bασιλεύσας δε μήνας έξ, εθανατώθη από φαρμάκι, κατά τον Mελέτιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)