Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
05/07 - Κυπριανού νέου Ιερομάρτυρος.
* O Άγιος νέος Oσιομάρτυς Kυπριανός, ο εν Kωνσταντινουπόλει μαρτυρήσας κατά το έτος αχοθ΄ [1679], ξίφει τελειούται.
 
+ O Kυπριανός αγάπη πεφλεγμένος,
Hγείτο πάντως ως τρυφάς τας βασάνους1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον αυτού όρα εις το Nέον Mαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)