Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/02 - Κυράννης Νεομάρτυρος.
* H Aγία Nεομάρτυς Kυράννα η σωφρονεστάτη, κατά την Θεσσαλονίκην εν ταις βασάνοις τελειούται, εν έτει αψνα΄ [1751].
 
+ Kυράννα παθών, και βασάνων κυρία,
Φανείσ’ απήλθε προς Kύριον Kυρίων1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον αυτής όρα εις το Nέον Mαρτυρολόγιον, την δε ασματικήν Aκολουθίαν συνέθετο ο σοφολογιώτατος διδάσκαλος κυρ Xριστοφόρος ο Προδρομίτης.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)